Izmena programa (01.09.2019.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Izvršeno je usklađivanje obrazaca u programu (DCV, ovlašćenje, zahtevi…) sa članovima novog carinskog zakona i izmenama pravilnika, a shodno carinskoj korelacionoj tabeli
– Ažuriranje “praznih (blanko)” Word i Excel Šablona obrazaca, nakon izmene programa, morate dodatno izvršiti na svakom računaru, klikom na sledeću opciju:
190901_01.jpg
…pa potom na sledeće dugme:
190901_02.jpg
Sačekajte oko 30-ak sekundi da se ažuriranje izvrši.

NAPOMENA ZA IT ADMINISTRATORE: Ažuriranje blanko šablona obrazaca će se izvršiti putem FTP protokola, pa ako zbog eventualnih ograničenja u lokalnoj računarskoj mreži, budete imali problema sa preuzimanjem obrazaca, molimo vas da nam se javite.

OSTALO:
– Izvršena su manja usklađivanja šifarnika za popunjavanje JCI sa izmenom pravilnika i članovima novog Carinskog zakona