Izmena programa (25.09.2019.)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa programa je ažurirana sa izmenama Ex pozicija, objavljenih na sajtu carine