Objave

Izmena programa “WinŠped.log 2015”

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “NCTS”:
– Program je usklađen sa izmena neophodnim za primenu nakon uključenja Srbije u Zajednički tranzit EU od 1. februara 2016. godine
– U šifarnik odredišnih i tranzitnih carinskih ispostava dodate su šifre carinskih ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Popust novim korisnicima do 30.4.2016.

Svi novi korisnici programa “WinŠped.log 2015”, koji registruju demo verziju do 30.4.2016. ostvaruju pravo na popust od 10% na kupovinu prve licence.

Ovaj popust ne važi za Osnovnu licencu, ali kako ovom licencom nije ovuhvaćena potpuna tehnička podrška, kupcima ove licence nudimo ......

Ažurirano:

Pročitajte više...