Rešavanje problema štampe JCI/SD nakon instalacije poslednje izmene Windows-a 10 (Cretaors update) – greška: “The type initializer ‘java.lang.System’ threw an exception”

Nakon instalacije poslednje velike izmene Windows 10 operativnog sistema (tzv. “Creators update”), uočen je isti problem sa Microsoft Visual J# 2.0 instalacijom, kao i nakon prethodne velike izmene tzv. “Anniversary update”.

Ova instalacija je neophodna za rad komponente koju je razvila carina (scabb.dll), a koja služi za generisanje EPD kontrolnog broja, koji se štampa u rubrici 54 JCI.

Znači, ukoliko prilikom štampe JCI ili SD dobijete poruku o grešci “The type initializer ‘java.lang.System’ threw an exception”, potrebno je da uradite sledeće:

1. U programu “WinŠped.log 2015” kliknite na “Opšte” -> “Podešavanja” -> “Opšta podešavanja” i u zavisnosti od varijante operativnog sistema koji koristite (32-bitna ili 64-bitna), kliknite na odgovarajuće dugme:

jSharp

Varijantu svog operativnog sistema možete proveriti prema sledećem uputstvu: Provera_verzije_Windows_10.pdf

Ukoliko imate problema sa instalacijom na prethodno opisani način, možete preuzeti odgovarajuće instalacione fajlove za Microsoft Visual J# 2.0 direktno sa zvaničnog sajta Microsoft-a
– za 32-bitne sisteme link je: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18084
– za 64-bitne sisteme link je: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15468

2. Po pokretanju instalacionog fajla, kada dobijete dijalog kao na slici ispod, izaberite opciju Repair i kliknite na Next

jSharp2

Završite dalju instalaciju-popravku na standardan način.

Ponovo smo obavestili Microsoft o ovom problemu.