Rešavanje problema štampe JCI/SD nakon ažuriranja Windows-a 10 ili 11 – greška: “The type initializer ‘java.lang.System’ threw an exception”

Nakon ažuriranja operativnog sistema Windows 10 ili 11, moguće je da se pojavi problem sa Microsoft Visual J# 2.0 instalacijom.

Ova instalacija je neophodna za rad komponente koju je razvila carina (scabb.dll), a koja služi za generisanje EPD kontrolnog broja, koji se štampa u rubrici 54 JCI.

Znači, ukoliko prilikom štampe JCI ili SD dobijete poruku o grešci “The type initializer ‘java.lang.System’ threw an exception”, potrebno je da uradite sledeće:

A/

1. U programu “WinŠped.log 2015” kliknite na “Opšte” -> “Podešavanja” -> “Opšta podešavanja” i u zavisnosti od varijante operativnog sistema koji koristite (32-bitna ili 64-bitna), kliknite na odgovarajuće dugme:

jSharp

Varijantu svog operativnog sistema možete proveriti prema sledećem uputstvu: Provera_verzije_Windows_10.pdf

Ukoliko imate problema sa instalacijom na prethodno opisani način, možete preuzeti odgovarajuće instalacione fajlove za Microsoft Visual J# 2.0 s anašeg veb-sajta:
– za 32-bitne sisteme link je: https://www.winsped.com/downloads/vjredist.exe
– za 64-bitne sisteme link je: https://www.winsped.com/downloads/vjredist64.exe

2. Po pokretanju instalacionog fajla, kada dobijete dijalog kao na slici ispod, izaberite opciju Repair i kliknite na Next

jSharp2

Završite dalju instalaciju-popravku na standardan način.

B/

Ukoliko vam se pojavi problem sa instalacijom Microsoft Visual J# 2.0, molimo vas da postupite na sledeći način:

  1. Preuzmite namenski program za deinstalaciju sa linka https://www.wisecleaner.com/wise-program-uninstaller.html
  2. Instalirajte ovaj program, pokrenite ga i u polju za pretragu upišite Visual J# (kao na slici):

  3. Kliknite na dugme “Forced Uninstall” i sačekajte da program odradi pripremu za uklanjanje Microsoft Visual J# 2.0
  4. Kliknite na dugme “Remove All” kao na slici:
  5. Zatvorite Wise Uninstaller i ponovite postupak pod A/

Ponovo smo obavestili Microsoft o ovom problemu.