Objave

Izmena programa (01.10.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije za automatsko generisanje izjava I60, I63, I64 i I65, dodata je i izjava I46

CARINSKA TARIFA:
– Izvršene su manje korekcije

OSTALO:
– Postavke datuma i brojeva u programu više neće zavisiti ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (11.07.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Pregled carinske tarife je dopunjen kolonama AM (Jermenija) i KG (Kirgistan)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa je dopunjena stopama carine za Jermeniju i Kirgistan

Prečišćeni tekst Carinske tarife, usklađen sa Sporazumom sa Evroazijskom unijom, ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (25.06.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Ukoliko u opciji “JCI KC” imate problema sa pristupom carinskom portalu u okviru samog programa, dodata su dva nova dugmeta, koja će direktno otvoriti carinske portale (stari i novi) u vašem standardnom internet browser-u ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmene programa (21.05.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Program je usklađen sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa programa je usklađena sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

OSTALO:
– Šifarnik programa je ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmene programa (26.01.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
Kod šifre priložene isprave “F93” u rubriku 44 JCI, pored broja i godine isprave, kako je to predviđeno pravilnikom, carinski server prilikom EPD zahteva i unos iznosa i valute iz fakture. Kako ......

Ažurirano:

Pročitajte više...