Objave

Izmena programa (28.11.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije uvoza fakture iz Excel/CSV fajla, kao nazivi kolona se mogu koristiti sve šifre priloženih isprava iz rubrike 44 JCI koje počinju slovima “F”, “U”, “I” i “O”. Znači, ako kao naziv kolone upišete šifru ......

Ažurirano:

Pročitajte više...