Izmena programa (01.10.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije za automatsko generisanje izjava I60, I63, I64 i I65, dodata je i izjava I46

CARINSKA TARIFA:
– Izvršene su manje korekcije

OSTALO:
– Postavke datuma i brojeva u programu više neće zavisiti od regionalnih postavki Windows operativnog sistema, već će program uvek koristiti srpske postavke (datum u formatu dd.mm.yyyy i brojeve sa decimalnim zarezom).
– Izvršene su pripreme programa za prelazak na novu verziju modula za ažuriranje, koji će se koristiti od naredne izmene