Izmena programa (11.07.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Pregled carinske tarife je dopunjen kolonama AM (Jermenija) i KG (Kirgistan)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa je dopunjena stopama carine za Jermeniju i Kirgistan

Prečišćeni tekst Carinske tarife, usklađen sa Sporazumom sa Evroazijskom unijom, možete preuzeti sa našeg veb-sajta:
https://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/odabrani-zakoni-i-propisi