Izmene programa (21.05.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Program je usklađen sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa programa je usklađena sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom

OSTALO:
– Šifarnik programa je usklađen sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom