Izmena programa (25.06.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Ukoliko u opciji “JCI KC” imate problema sa pristupom carinskom portalu u okviru samog programa, dodata su dva nova dugmeta, koja će direktno otvoriti carinske portale (stari i novi) u vašem standardnom internet browser-u (Google Chrome, Edge, Firefox…)

– Kopiranjem Zahteva za utvrđivanje bezbednosti proizvoda, kopiraće se i pripadajuća specifikacija