Izmena programa i šifarnika (13.12.2021.)

MODUL “WinŠped 3”:

– Program je prilagođen za primenu Prelaznih pravila o poreklu SSP shodno objašnjenju Uprave carina

OSTALO:

– Šifarnik je dopunjen šiframa za primenu Prelaznih pravila o poreklu SSP