Izmena programa (17.03.2018.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa je usklađena sa izmenama akciza