Izmena programa (26.08.2020.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije “Pretraga JCI” dodata je mogućnost snimanja rezultata pretrage u CSV fajl (pored postojećeg Excel formata). Kod rezultata pretrage, dodate su kolone sa bruto i neto masom.
– U rubrici 13 CMR su dodata još 2 reda za unos teksta

MODULA “PUR”:
– Ispravljena je greška koja je onemogućavala upis RM u normativ DP, zbog pogrešnu unete tarifne oznake RM

CARINSKA TARIFA:
– Izvršena su manja usklađivanja