"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Objavljena je nova izmena programa. Svi registrovani korisnici izmenu mogu preuzeti putem sistema za automatsko ažuriranje programa (<Opcije> => "Ažuriranje programa")

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Dodat je Оbrazac PST-Pregled sporednih troškova koji se uračunavaju u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara
Obrazac je dostupan na kartici "Priložene isprave" modula "JCI" glavnog prozora programa. Rad sa obrascem je identičan kao i kod drugih obrazaca u programu.
2. Izvršena su pojedina prilagođavanja u pogledu automatizma pri formiranju dopunskih deklaracija kod pojednostavljenih postupaka (mogućnost automatskog brisanja dupliranih registracija u slučaju da se isto vozilo više puta pojavljuje u postupku i sl.)
3. U šifarnik za popunjavanje JCI su vraćene šifre ispostava vezanih za postupak sa AP KiM, a koje su izostavljene originalnim šifarnikom od 01.01.2011.

Nova izmena programa je dostupna putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".
(<Opcije> => "Ažuriranje programa"). Izmenu programa je potrebno uraditi na SVIM računarima.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Kod obrade tranzitne JCI, dodata je mogućnost prikaza popunjene JCI na obrascu (kao i kod carinjenja). Dugme za prikaz se nalazi pored dugmeta štampe.
2. Kod CMR-a je dodata mogućnost upisa više naimenovanja iz JCI u naziv robe. Pri formiranju CMR-a, uvek će se upisati samo prvo naimenovanje, ali je na obrascu CMR-a dodato dugme za upis željenog broja naimenovanja (zavisi od vaše procene koliko će teksta stati u rubriku). Ista mogućnost će u narednom periodu biti omogućena i kod ostalih obrazaca (EUR-1, FORM-A.....). Ukoliko imate neke primedbe ili sugestije vezane za ovu novinu, molimo vas da nam se obratite.
3. Ispravljena je greška koja se ponekad javljala pri formiranju FP JCI kod pojednostavljenih postupaka.
4. Ispravljena je greška koja je kod brisanja stavki iz spiska pošiljke ponekad dovodila do toga da se poremete redni brojevi preostalih stavki (ili nestanu).
5. Ispravljena je greška pri brisanju naimenovanja JCI, gde se podaci iz rubrike 44. nisu u nekim slučajevima pravilno raspoređivali po preostalim naimenovanjima.

Svim korisnicima programa "WinŠped 2" je distribuirana nova izmena u skladu sa novonastalim promenama u carinskom postupku.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izmenjena je carinska tarifa u programu shodno Uredbi o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu
2. Program je usklađen sa novom Odlukomo vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa
    tj. u rubrici 47. JCI više se ne naplaćuju dažbine 07, 12 i 13.
3. Dodate su odgovarajuće šifre u šifarnik JCI shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom

Objavljena je nova verzija programa "WinŠped 2" usklađena sa najnovijim izmenama u carinskom postupku.

Svi korisnici programa izmenu mogu preuzeti u sekciji PREUZIMANJA ovog sajta.

LogoB3