Objave

Izmena programa v140505

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izmenjeno je zaglavlje “Zahteva za utvrđivanje bezbednosti proizvoda” zbog promene naziva ministrarstva (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine)

Ažurirano:

Pročitajte više...

WinŠped.log 2015

Program “WinŠped.log 2015” je predviđen da kao naslednik programa “WinŠped 2” zameni stari program, koji je u upotrebi od 2004. godine. Sem oblasti špediterskog poslovanja koja obuhvata posredovanje u carinskom postupku, predviđeno je da program “WinŠped.log” obuhvati i postupke skladištenja ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v140312

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Korigovana je greška kod obračuna dažbina za C6 (postupak 61 21), uz upisanu povlasticu u rubrici 36. Program sada neće obračunavati carinu ukoliko je u rubrici 36 upisana bilo kakva povlastica.

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena carinske tarife v140206

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa pojedinim priloženim ispravama
2. Korigovane su i dodate izostavljene stope carine za primenu SSP kod tarifne oznake 0402 21 18 00 (Ex. 62, 63 i 64)    

Ažurirano:

Pročitajte više...

Aplikacija “WebFakture”

Aplikacija omogućava korisnicima on-line izradu, štampu i evidenciju faktura.

Za sada je namenjena prvenstveno manjim firmama, koje ne vode sopstveno knjigovodstvo, već samo ispostavljaju fakture komitentima. On-line rad omogućava veliku fleksibilnost, jer korisnik neće biti uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, ......

Ažurirano:

Pročitajte više...