Objave

Izmena programa v120603

Svi registrovani korisnci mogu preuzeti najnoviju izmenu programa putem modula za automatsko ažuriranje.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude 2.4.12.39

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Programska kontrola kod dokumenata C1 je ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

WinŠped.log 2015

Program “WinŠped.log 2015” je trenutno u završnoj fazi testiranja za EPD kod carine i uskoro očekujemo njegovu verifikaciju. Program će naslediti aplikaciju “WinŠped 2” koji je u upotrebi od 2004. godine.

Deo programa za NCTS je već verfikovan od strane ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v120317

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti novu izmenu programa putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U opciji “Moj imenik”, dodata je opcija definisanja standardnog naimenovanja za tarifnu oznaku. Ukoliko “čekirate” ovu opciju, tekuću ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena Carinske tarife v120311

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti najnoviju izmenu carinske tarife preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa  “WinŠped 2” (<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife u programu, sa ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena carinske tarife v120201

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti izmenu carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa Ex. naimenovanjima, povlasticama i akcizama

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v120108

Svi registrovani korisnici programa mogu preuzeti najnoviju izmenu putem modula za automatsko ažuriranje.

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Izvršeno je usklađivanje Carinske tarife sa novim Ex. pozicijama
2. Implementirana je tabela povlastice 306L1 shodno Odluci vlade i tabela ......

Ažurirano:

Pročitajte više...