WinŠped.log 2015

Program “WinŠped.log 2015” je trenutno u završnoj fazi testiranja za EPD kod carine i uskoro očekujemo njegovu verifikaciju. Program će naslediti aplikaciju “WinŠped 2” koji je u upotrebi od 2004. godine.

Deo programa za NCTS je već verfikovan od strane carine i od januara meseca je u redovnoj upotrebi!

Sem oblasti špediterskog poslovanja, koje obuhvata posredovanje u carinskom postupku, predviđeno je da program “WinŠped.log 2015” obuhvati deo logističkih poslova koje obavljaju učesnici u spoljnotrgovinskom prometu. Tako je programom realizovana evidencija o uskladištenoj robi u carinskim i drugim skladištima, kao i podrška za novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS).

Program je realizovan u razvojnom okruženju najnovije generacije (Delphi XE), a za skladištenje i upravljanje podacima upotrebljena je takođe baza podataka najnovije generacije (Firebird 2.5) i time je omogućen brz i pouzdan višekorisnički rad u lokalnoj računarskoj mreži (LAN).

Trudili smo se da iz programa “WinŠped 2” izvučemo sve što je dobro, možda i malo poboljšamo i ugradimo u novu aplikaciju.

Naravno, za dosadašnje korisnike, realizovana je mogućnost potpune migracije podataka sa programa “WinŠped 2” u program “WinŠped.log 2015”.

Takođe, uzeli smo u obzir i sve vaše primedbe i trudili smo se da što više poboljšamo sve stavri, koje po mišljenju većine korisnika nisu bile najbolje rešene u programu “WinŠped 2”.

 

Poboljšanja u odnosu na “WinŠped 2” se uglavnom odnose na sledeće:

– izvršeno je dodavanje više vrsta maski za obradu JCI. Zadržana je neizmenjena stara forma i dodate su još 3 forme (kao što se može videti među slajdovima programa)

– značajno je povećana brzina odziva programa prilikom obrade i prikaza velike količine podataka (pregledi, izveštaji…). Većina odziva je faktički trenutna, sem izuzetno komplikovanih izveštaja, kao što su npr. pregledi stanja PUR za periode od više godina unazad i sl., gde odzivi mogu potrajati maksimalno par sekundi.

– omogućeno je korišćenje više skinova za program, pa tako svaki korinik izgled programa može prilagoditi svom ukusu (obratite pažnju na poslednje slajdove u screenshots sekciji)

– izvršena je reorganizacija menija programa u cilju što lakše dostupnosti svih opcija

 

Naravno, spisak se ovde ne završava, već su navedena samo ona najbitnija poboljšanja.

Za sve zainteresovane stare i nove korisnike, uskoro ćemo pripremiti i DEMO verziju nove aplikacije!

Program je testiran u operativnim sistemima Windows XP, Vista, 7 i 8 u svim varijantama i verzijama (Home, Professional, 32-64 bit i sl.) Takođe, program radi i u preview verziji Windows 10 operativnog sistema.

KLIKNITE NA IKONICU KAKO BISTE POGLEDALI SLIKE PROGRAMA:

WinŠped.log 2015