Izmena programa v120317

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti novu izmenu programa putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U opciji “Moj imenik”, dodata je opcija definisanja standardnog naimenovanja za tarifnu oznaku. Ukoliko “čekirate” ovu opciju, tekuću postavku naimenovanja robe iz carinske tarife i trgovačkog naziva za tarifnu oznaku, možete upisivati u naimenovanje JCI jednim klikom miša. Kliknite desnim tasterom miša na rubriku 31 (naimenovanje robe iz CT) da bi ste videli nove opcije. Između ostalog, dodate je i mogućnost upisa podataka za sva naimenovanja JCI jednim klikom miša.

2. U opciji glavnog menija “Pregled JCI (C1-C9)”, podaci o podpoziciji u pregledu naimenovanja robe će se sortirati opadajućim redosledom, tako da će vam najsvežiji podaci biti u vrhu pregleda za odgovarajuću poziciju.

3. Dodata je mogućnost unosa broja CMR, koji će se štampati u gornjem desnom uglu obrasca. Ovo koristite po potrebi u slučaju da obrazac nema broj, a želite ga zadati. Takođe je povećan i broj karaktera koji se mogu uneti u rubrici 22 CMR, i broj polja za unos bruto mase.

4. Izmenjen je način preuzimanja kursne liste u programu “WinŠped 2”. U principu, sistem preuzimanja je ostao nepromenjen, s tim da je uvedena mogućnost izbora datuma za koji želite da preuzmete kursnu listu. Kako se kursna lista za obračun carine utvrđuje petkom za narednu nedelju, program će uvek sam ponuditi odgovarajući datum. U tabeli valuta su izbačene valute za koje NBS ne objavljuje kurs. Stari način preuzimanja će u prelaznom periodu ostati aktivan još neko vreme.

5. Statistička vrednost će se od sada standardno automatski računati pri proračunu dažbina. Ukoliko vam ovo ne odgovara, auto proračun statističke vrednosti možete isključiti (i uključiti) u opštim podešavanjima. Ukoliko je opcija isključena, statistička vrednost će se računati “po starom” tj. pri kliku na dugme <Izračunaj> pored rubrike 46. JCI

6. Prilikom pokretanja programa, vršiće se i provera ažurnosti podataka. Podaci o ažurnosti programa i informacije o dostupnim novim izmenama će se prikazivati u donjem delu glavnog prozora programa. Šifra PRG znači da je potrebno ažurirati program, CT – carinsku tarifu, a ŠIF – šifarnik za popunjavanje JCI.