Objave

Izmena programa i carinske tarife v121231

Izmena se odnosi na seldeće:

1. Carinska tarifa programa je usklađena sa najavljenim izmenama carinske tarife i Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu
2. Moduli “Tranzit (TR)” i “Sažeta deklaracija (SD)” su ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

“Carinska tarifa online” je ponovo aktivna

Online pretraga Carinske tarife je ponovo dostupna preko opcije glavnog menija websajta (levo) ili klikom na sledeći LINK

Način pretrage za sada nije menjan, a novi sistem pretrage planiramo da pokrenemo sa objavljivanjem Carinske tarife za 2013. godinu.

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v120910

Verzija v2.4.12.59

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.Ispravljene su greške kod novog modula PUR/PIR (dodata je izostavljena rubrika 5 zahteva/odobrenja, kod štampe odobrenja izmenjena je greška u tekstu zaglavlja)
2. Dodata je mogućnost formiranja JCI iz forme za obradu ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v120815

Verzija v2.4.12.55

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Evidencije PU/PI robe su usklađene sa novim sistemom PUR/PIR. Stari sistem vođenja PUR/PIR je zadržan, a po izboru opcije PUR na glavnom meniju, dodata je nova kartica “PUR/PIR 2012”, gde možete vršiti ......

Ažurirano:

Pročitajte više...