Objave

Aplikacija “WebPUR”

WebPUR 2014 - aplikacija za vođenje evidencije o robi uvezenoj na aktivno oplemenjivanje i PUR

Web aplikacija “WebPUR” omogućava kompletno vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi u postupku aktivnog oplemenjivanja.

Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih normativa moguće je kreiranje izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v130402

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U tabeli pregleda carinske tarife (poslednja kolona desno) prikazivaće se podaci da li se tarifna oznaka nalazi na Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene (šifra DN) ili na listi supstanci koje se mogu ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v130609

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  Kod postupaka izvoznod kućnog carinjenja (tu prvenstveno mislimo na “IZ-3”), dodate su dve opcije upisa obezbeđenja za robu u rubrici 44: obezbeđenje na fakturnu vrednost i statističku vrednost (slično kao što je kod ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Firme u postupku kućnog carinjenja

Firme koje trenutno korite našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja:

 

1. “Toza Marković” a.d. Kikinda – uvoz i izvoz

2. “Potisje Kanjiža” a.d. Kanjiža (preko špedicije “Panonijašped logistika” d.o.o. Petrovaradin) – izvoz

3. “Tarket See” d.o.o. Bačka Palanka (preko ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Novi izgled “Online carinske tarife”

Kako smo krajem prošle godine i najavili, “Online carinska tarifa” je dobila nove mogućnosti pretrage.

Nadamo se da će vam nova pretraga omogućiti lakše snalaženje i brže pronalaženje željenog podatka.

“Online carinskoj tarifi” možete pristupiti preko glavnog menija našeg websajta ili klikom OVDE

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa v130116

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Carinska tarifa je dopunjena sa nedostajućim stopama carine za primenu SSP kod pojedinih tarifnih oznaka
2. Izmenjeno je zaglavlje zahteva za sanitarno i zahtev za utvrđivanje bezbednosti hrane je promenjen na novi obrazac.
3. ......

Ažurirano:

Pročitajte više...