Izmena programa v130609

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  Kod postupaka izvoznod kućnog carinjenja (tu prvenstveno mislimo na “IZ-3”), dodate su dve opcije upisa obezbeđenja za robu u rubrici 44: obezbeđenje na fakturnu vrednost i statističku vrednost (slično kao što je kod redovnih postupaka izvoza to bio slučaj sa rubrikom “B”)
2.  Ispravljena je greška koja se javljala kada se ažuriranje kursne liste pozove sa obrasca obrade JCI, a koja je dovodila do neuspešnog ažuriranja.
3. Ispravljena je greška kor TR JCI koja je u nekim slučajevima uzrokovala probleme pri EPD kada je u rubrici 44 JCI upisana šifra “F93”.
4. Ispravljene su druge manje, uočene i prijavljene, greške u programu.

 

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.13.27