Izmena programa v130402

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U tabeli pregleda carinske tarife (poslednja kolona desno) prikazivaće se podaci da li se tarifna oznaka nalazi na Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene (šifra DN) ili na listi supstanci koje se mogu koristiti za izradu hemijskog naoružanja – Chemical Weapon Convention (šifra CWC) ili se tarifna oznaka eventualno nalazi na obe liste (šifra DN,CWC). Kod interne programske kontrole, program će prijavljivati upozorenje ukoliko je tarifna oznaka obeležena gore pomenutim šiframa. Ovo upozorenje uzimajte kao orijentaciju da li ćete eventualno trebati carinskim organima priložiti izjavu o nameni predmetne robe.
Obe liste možete preuzeti sa sajta carine ili sa našeg websajta u odeljku “Preuzimanja -> Odabrani zakoni i propisi
2. Prilikom popunjavanja JCI C7 kod postupaka kućnog carinjenja (KC) biće omogućen unos tarifne oznake bez isključivanja pravilnika za popunjavanje JCI. Takođe će biti omogućen unos tarifnih oznaka i u slučajevima unosa bilo kog podatka u “polje vrsta spoljnotrgovinskog poslovanja” (rubrika 24), tj. za slučajeve npr. stvljanja PU robe u postupak carinskog skladištenja, prijavljivanja robe za postupak reeksporta i sl. U normalnim situacijama, kada se dokument koristi za skladištenje robe u javna, privatna i slična carinska skladišta, unos tarifne oznake prema pravilniku nije potreban.
3. Ispravljena je grška koja je kod automatskog formiranja JCI za obračun zakupa na osnovu izabrane C5, gde je program umesto 3% obračunavao 30% vrednosti robe iz C5 (glavni meni: “Pregledi -> Obračun zakupa za izabranu JCI”)

 

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.13.11