Izmena programa v120815

Verzija v2.4.12.55

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Evidencije PU/PI robe su usklađene sa novim sistemom PUR/PIR. Stari sistem vođenja PUR/PIR je zadržan, a po izboru opcije PUR na glavnom meniju, dodata je nova kartica “PUR/PIR 2012”, gde možete vršiti obradu i štampu zahteva/odobrenja, prikazati statističke podatke i sl.
Sistem obrade podataka je sličan starom, (otvarate poziciju, zatim na kartici “PUR/PIR 2012” dugmetom <Novi PUR/PIR> inicirate obradu itd.), s tim da automatsko formiranje JCI iz odobrenja još nije realizovano (biće sledećom izmenom za pojedine postupke, jer zbog unosa samo četvorocifrene tarifne oznake u odobrenje kod oplemenjivanja, automatizam u tom slučaju nije moguć).
Novim sistemom vođenja evidencija o PU/PI robi, nije više neophodan unos podataka o odobrenju radi dobijanja statističkih podataka, već se podaci dobijaju direktno iz unetih JCI.
Ukoliko niste uneli odobrenje u program, kao i ukoliko ste postupak započeli sa JCI kao odobrenjem (E02 i sl.), statističke podatke o robi možete prikazati izborom odgovarajuće opcije glavnog menija (“Pregledi” -> “PUR/PIR po odobrenju” – odnosno “PUR/PIR po deklaraciji”)
Ukoliko podnosite JCI kao zahtev za postupak (npr. E02), na kartici “Zahtevi” možete izvršiti obradu i odštampati ispravu koja se u tom slučaju prilaže uz JCI (dugme <PUR/PIR sa JCI>)
Podsećamo vas da uputstva, obrasce i druge stvari vezane za novi sistem PUR/PIR možete pronaći u odeljku “Preuzimanja” našeg websajta (www.WinSped.com) ili kliknite OVDE za direktno preuzimanje.
2. Ispravljeni su drugi manji prijavljeni bagovi