Izmena programa v140312

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Korigovana je greška kod obračuna dažbina za C6 (postupak 61 21), uz upisanu povlasticu u rubrici 36. Program sada neće obračunavati carinu ukoliko je u rubrici 36 upisana bilo kakva povlastica.