WinŠped.log 2015

Program “WinŠped.log 2015” je predviđen da kao naslednik programa “WinŠped 2” zameni stari program, koji je u upotrebi od 2004. godine. Sem oblasti špediterskog poslovanja koja obuhvata posredovanje u carinskom postupku, predviđeno je da program “WinŠped.log” obuhvati i postupke skladištenja robe, fakturisanja, kao i NCTS (Novi kompjuterizovani tranzitni sistem).

Program se razvija u razvojnom okruženju najnovije generacije (Delphi XE), a za skladištenje i upravljanje podacima upotrebljena je takođe baza podataka najnovije generacije (Firebird 2.5).

Planiramo da program objavimo u sledećim verzijama:

1.      “WinŠped.log 2014 MAX” – puna verzija sa svim dostupnim opcijama

2.      “WinŠped.log 2014 LOKAL” – lokalna, puna verzija programa, namenjena za rad na jednom računaru (bez podrške za mrežu)

3.      “WinŠped.log 2014 JCI+NCTS” – osnovna lokalna verzija, samo sa funkcijama obrade JCI, kompletnom Carinskom tarifom i podrškom za NCTS

4.      “WinŠped.log 2014 SKLADIŠTA” – verzija programa samo sa mogućnošću vođenja evidencije robe u carinskim skladištima

5.      “WinŠped.log 2014 NCTS” – verzija programa sa podrškom samo za NCTS 

 

Svaka verzija će se isporučivati pod posebnim uslovima i po drugačijoj ceni, a na ovaj način smo želeli da program ponudimo široj grupi korisnika.

Trudili smo se da iz programa “WinŠped 2” izvučemo sve što je dobro, neke stvari poboljšamo i ugradimo u novu aplikaciju.

Naravno, realizovana je mogućnost potpune migracije podataka iz programa “WinŠped 2” u program “WinŠped.log 2015” (nije dostupno u DEMO verziji).

Takođe, smo uzeli u obzir i sve vaše primedbe i trudili smo se da što više poboljšamo sve stavri, koje po mišljenju većine korisnika, nisu bile najbolje rešene u programu “WinŠped 2”.

Poboljšanja u odnosu na “WinŠped 2” se uglavnom odnose na sledeće:

§  izvršeno jedodavanje više vrsta maski za obradu JCI. Zadržana je neizmenjena stara forma i dodate su još 3 forme

§  značajno je povećana brzina odziva programaprilikom obrade i prikaza velike količine podataka (pregledi, izveštaji…).Većina odziva je faktički trenutna, sem izuzetno komplikovanih izveštaja, kao što su npr. pregledi stanja PUR za periode od više godina unazad i sl. , gde odzivi mogu potrajati par sekundi

§  omogućeno je korišćenje više skinova za program, pa tako svaki korinik izgled programa može prilagoditi svom ukusu 

§  izvršena je reorganizacija menijaprograma u cilju što lakše dostupnosti svih opcija

Naravno, spisak se ovde ne završava, već su navedena samo ona najbitnija poboljšanja.

Kratko UPUTSTVO za instalaciju i korišćenje programa možete preuzeti OVDE

Zahtev za aktivaciju/serijski broj DEMO verzije programa možete poslati OVDE