Izmena carinske tarife v140206

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa pojedinim priloženim ispravama
2. Korigovane su i dodate izostavljene stope carine za primenu SSP kod tarifne oznake 0402 21 18 00 (Ex. 62, 63 i 64)