Izmene programa

Izmena programa (05.12.2022.)

MODUL “NAP – Auto JCI”:
– Početak primene sistema NAP elektronskog podnošenja deklaracija
CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je usklađivanje sa Ex. pozicijama
OSTALO:
– Šifarnici su dopunjeni šiframa neophodnim za primenu sistema NAP

Izmena programa (19.02.2022.)

MODUL “WinŠped 3”:
Program je prilagođen standardima najnovijih Poštinih el.sertifikata, pa je sada moguć automatski odabir i ovih sertifikata po serijskom broju. Podsećamo vas da podešavanje programa za automatski odabir el.sertifikata po serijskom broju možete izvršiti na sledeći način:
Izaberite “Opšte -> Podešavanja -> EPD” i označite opciju kao na slici:

Zatim, u podacima o korisniku (“Opšte -> Korisnici”) u odgovarajuće polje upišite serijski broj vašeg el.sertifikata. Upis serijskog broja možete izvršiti i automatski, ako kliknete na dugme “Pronađi” i potom iz prikazane liste izaberete vaš el.sertifikat.

– Realizovana je mogućnost snimanja zahteva za fito-sertifikat u izvozu u “RTF” formatu, radi dalje obrade u MS Word, OpenOffice i sl. programima.


CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je prilagođavanje carinske tarife shodno izmena objavljenim u Sl. glasniku 18/2022

Izmena programa (30.01.2022.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Izmenjen je način ažuriranja tzv. “blanko šablona” i šabloni su prošireni sa kategorijom “NCTS”.
Nakon izmene programa, izaberite karticu “Obrada JCI”, pa potom “Šabloni / obrasci”

Zatim kliknite na dugme “Ažuriraj dokumenta sa winsped.com servera”

Sačekajte da se proces ažuriranja završi.
Ažuriranje bi trebalo da se završi u roku od maks. 1-2 minuta.

– Izvršene su druge manje optimizacije programa

Izmena programa (01.10.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije za automatsko generisanje izjava I60, I63, I64 i I65, dodata je i izjava I46

CARINSKA TARIFA:
– Izvršene su manje korekcije

OSTALO:
– Postavke datuma i brojeva u programu više neće zavisiti od regionalnih postavki Windows operativnog sistema, već će program uvek koristiti srpske postavke (datum u formatu dd.mm.yyyy i brojeve sa decimalnim zarezom).
– Izvršene su pripreme programa za prelazak na novu verziju modula za ažuriranje, koji će se koristiti od naredne izmene