Izmena programa (19.02.2022.)

MODUL “WinŠped 3”:
Program je prilagođen standardima najnovijih Poštinih el.sertifikata, pa je sada moguć automatski odabir i ovih sertifikata po serijskom broju. Podsećamo vas da podešavanje programa za automatski odabir el.sertifikata po serijskom broju možete izvršiti na sledeći način:
Izaberite “Opšte -> Podešavanja -> EPD” i označite opciju kao na slici:

Zatim, u podacima o korisniku (“Opšte -> Korisnici”) u odgovarajuće polje upišite serijski broj vašeg el.sertifikata. Upis serijskog broja možete izvršiti i automatski, ako kliknete na dugme “Pronađi” i potom iz prikazane liste izaberete vaš el.sertifikat.

– Realizovana je mogućnost snimanja zahteva za fito-sertifikat u izvozu u “RTF” formatu, radi dalje obrade u MS Word, OpenOffice i sl. programima.


CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je prilagođavanje carinske tarife shodno izmena objavljenim u Sl. glasniku 18/2022