Izmena programa (30.01.2022.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Izmenjen je način ažuriranja tzv. “blanko šablona” i šabloni su prošireni sa kategorijom “NCTS”.
Nakon izmene programa, izaberite karticu “Obrada JCI”, pa potom “Šabloni / obrasci”

Zatim kliknite na dugme “Ažuriraj dokumenta sa winsped.com servera”

Sačekajte da se proces ažuriranja završi.
Ažuriranje bi trebalo da se završi u roku od maks. 1-2 minuta.

– Izvršene su druge manje optimizacije programa