Izmene programa

Izmena programa v120101

Izmenu programa i carinske tarife možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izvršeno je usklađivanje programa i modula carinske tarife sa Uredbom o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu

S obzirom na obim izmene, kao i činjenicu da carina još nije definitivno usvojila sve Ex. pozicije, u narednom periodu ćete verovatno u više navrata dobijati od nas obaveštenja o izmenama Carinske tarife. Molimo vas da izmene instalirate čim dobijete obaveštenja.
Takođe, ukoliko primetite neslaganja u Carinskoj tarifi, molimo vas da nas što pre obavestite.

Ono što je moguće da će se dešavati je da klikom na dugme <Povl>, pored rubrike 36. pri obradi JCI, program neće pronaći odgovarajuću povlasticu za uneti tarifni stav. Ovo je iz razloga što nismo stigli da uparimo sve povlastice sa novim tarifnim oznakama shodno korelacionoj tabeli. Uparivanje će biti kompletno završeno za 3-4 dana.

Nova izmena programa i carinske tarife

Svi registrovani korisnici programa mogu najnoviju izmenu programa i carinske tarife preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2” (<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Program je prilagođen za EPD pomoću el.sertifikata. Kod kartice EPD ćete primetiti dodatnu opciju koja se odnosi na novi način EPD. Dok carina ne pređe na novi način EPD, koristite stari (dosadašnji) tj. modemski način EPD preko dial-up linije. Za sada će novi način EPD koristit jedino firme koje imaju odobrenja za sprovođenje tzv. “kućnog carinjenja”

2. Izvršene su određene korekcije u delu programa koji se odnosi na pojednostavljene postupke

3. Dodata je mogućnost obrade Zahteva za prethodni pregled robe

4. U carinskoj tarifi je izvršena korekcija Ex. naimenovanja

Izmena programa v110905

Svi registrovani korisnici programa mogu preuzeti novu izmenu programa i carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2” (<Opcije> => “Ažuriranje programa”).

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izmenjeno je zaglavlje Zahteva za sanitarno uverenje
2. Ispravljena je greška koja se u nekim slučajevim javljala pri formiranju dopunske deklaracije (JCI FP) u slučaju da se u rubrici 44. pojavi više od 99 priloženih isprava po naimenovanju JCI.
3. Izvršeno je usklađivanje ex naimenovanja u Carinskoj tarifi
4. Izmenjen je program za automatsko ažuriranje, tako da je sad ponovo moguće ažurirati šifarnik JCI preko ovog modula (stari način ažuriranja iz programa i dalje ostaje). U ovaj modul je dodata i opcija ažuriranja odabranih propisa, kojima možete pristupiti preko opcije glavnog menija programa “Odabrani propisi”

Izmena Carinske tarife v110816

Sviregistrovani korisnici mogu preuzeti najnoviju izmenu Carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa je usklađena sa “Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu”, kao i “Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava” (Službeni glasnik RS 58/2011)

Izmena programa v110716

Izmenu programa možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”).
Uputstvo za automatsko ažuriranje možete pronaći na sledećoj adresi:
https://www.winsped.com/Docs/Uputstvo_za_azuriranje.pdf

Po završetku ažuriranja, pokrenite program i iz samog programa izvršite ažuriranje šifarnika.
(“Razmena podataka” –> “Elektronsko podnošenje dokumenata” –> “Preuzimanje novog šifarnika”).

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Program je usklađen sa Zakonom o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama
2. Na zahtev više korisnika, dodata je mogućnost štampe “Evidencione JCI” za izvoz robe na APKM. Opcija je dostupna preko kartice, desno od kartice “Zahtevi” gde normalno vršite obradu JCI i ostalih priloženih isprava
3. U donjem levom delu glavnog ekrana programa, dodato je dugme <Vesti o programu> preko kojeg pristupate istoimenom odeljku sajta www.winsped.com, na kome možete pronaći sve važne informacije vezane za program, izmene, nadogradnje i sl. kao i razna korisnička uputstva, tumačenja i raspise Uprave carina vezane za podnošenje JCI i sl.
4. Omogućeno je snimanje (eksport) cele pozicije. Snimanje funkcioniše slično dosadašnjem snimanju pojedinačnih JCI (podpozicija). Za sada je omogućeno samo snimanje pozicije za potrebe tehničke podrške, a uskoro će biti omogućen i uvoz (import).

Izmena carinske tarife programa (uskladjivanje dinarskih iznosa akciza)

Carinska tarifa programa “WinŠped 2” je usklađena sa novim iznosima akciza.

Svi korisnici programa izmenu mogu preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa sa interneta.

Novi iznosi akciza:

Vrsta robe Iznos akcize Jedinica mere Šifra akcize
Derivati nafte:      
– sve vrste motornog benzina 49,50 lit 2110
– sve vrste dizel goriva 37,00 lit 2120
– ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte 53,34 kg 2180
Duvanske prerađevine:      
– cigarete iz uvoza 26,00 pak (20 cigareta) 2210
– cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92 pak (20 cigareta) 2221
– cigare i cigarilosi 17,55 kom 2240
– rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut  35%   2250
Alkoholna pića:      
– pivo 18,47 lit 2421
– niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31 lit 2422
– rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68 lit 2431
– rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82 lit 2432
– žestoka alkoholna pića i likeri 158,84 lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)  30%   2610
Derivati nafte:          
– sve vrste motornog benzina 49,5   LT lit 2110
– sve vrste dizel goriva 37   LT lit 2120
– ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380° C 53,34   KG kg 2180
Duvanske prerađevine:        
– cigarete iz uvoza 26   KD pak (20 cigareta) 2210
– cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92   KD pak (20 cigareta) 2221
– cigare i cigarilosi 17,55   KD kom 2240
– rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 35 % % 2250
Alkoholna pića:          
– pivo 18,47   LT lit 2421
– niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31   LT lit 2422
– rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68   LT lit 2431
– rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82   LT lit 2432
– žestoka alkoholna pića i likeri 158,84   LT lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 30 % % 2610

Izmena programa v110517

Svi registrovani korisnici programa “WinŠped 2”, putem modula za automatsko ažuriranje, mogu preuzeti novu izmenu programa.

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. U formi za obradu CMR-a dodato je polje “Statistički broj”. Ovo polje možete koristiti za upis navedenog podatka, kao i kod CMR obrasca sa posebnim kolonama za bruto i neto masu, gde u tom slučaju, u polje “Statistički broj” upisujete bruto masu a u polje “Bruto masa” neto masu, kako bi se podaci odštampali pravilno na papirnom obrascu. Ovo je samo prelazno rešenje do implementacije novog obrasca u program.

2. Ispravljena je greška kod automatskog zadavanja rednih brojeva kod specifikacije pojednostavljenih deklaracija.

3. Na formi obrade podataka o komitentima dodato je dugme za uvoz podataka o fizičkom licu sa novih ličnih karata, pomoću SmartCard čitača.

4. Ispravljena je greška koja se pojavljivala prilikom formiranja zahteva za PUR/PIR ukoliko nisu bila popunjena određena polja.

5. Carinska tarifa je ažurirana sa novim ex naimenovanjima
6. Prilikom kopiranja JCI, izvršiće se i kopiranje svih isprava vezanih za kopirani JCI (CMR, EUR-1…)

7. Ispravljene su druge manje greške prijavljene od strane korisnika.

Nova izmena programa v110221

Objavljena je nova izmena programa. Svi registrovani korisnici izmenu mogu preuzeti putem sistema za automatsko ažuriranje programa (<Opcije> => “Ažuriranje programa”)

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Dodat je Оbrazac PST-Pregled sporednih troškova koji se uračunavaju u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara
Obrazac je dostupan na kartici “Priložene isprave” modula “JCI” glavnog prozora programa. Rad sa obrascem je identičan kao i kod drugih obrazaca u programu.
2. Izvršena su pojedina prilagođavanja u pogledu automatizma pri formiranju dopunskih deklaracija kod pojednostavljenih postupaka (mogućnost automatskog brisanja dupliranih registracija u slučaju da se isto vozilo više puta pojavljuje u postupku i sl.)
3. U šifarnik za popunjavanje JCI su vraćene šifre ispostava vezanih za postupak sa AP KiM, a koje su izostavljene originalnim šifarnikom od 01.01.2011.

Izmena programa v110202

Nova izmena programa je dostupna putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”). Izmenu programa je potrebno uraditi na SVIM računarima.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Kod obrade tranzitne JCI, dodata je mogućnost prikaza popunjene JCI na obrascu (kao i kod carinjenja). Dugme za prikaz se nalazi pored dugmeta štampe.
2. Kod CMR-a je dodata mogućnost upisa više naimenovanja iz JCI u naziv robe. Pri formiranju CMR-a, uvek će se upisati samo prvo naimenovanje, ali je na obrascu CMR-a dodato dugme za upis željenog broja naimenovanja (zavisi od vaše procene koliko će teksta stati u rubriku). Ista mogućnost će u narednom periodu biti omogućena i kod ostalih obrazaca (EUR-1, FORM-A…..). Ukoliko imate neke primedbe ili sugestije vezane za ovu novinu, molimo vas da nam se obratite.
3. Ispravljena je greška koja se ponekad javljala pri formiranju FP JCI kod pojednostavljenih postupaka.
4. Ispravljena je greška koja je kod brisanja stavki iz spiska pošiljke ponekad dovodila do toga da se poremete redni brojevi preostalih stavki (ili nestanu).
5. Ispravljena je greška pri brisanju naimenovanja JCI, gde se podaci iz rubrike 44. nisu u nekim slučajevima pravilno raspoređivali po preostalim naimenovanjima.

Izmena programa v110101

Svim korisnicima programa “WinŠped 2” je distribuirana nova izmena u skladu sa novonastalim promenama u carinskom postupku.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izmenjena je carinska tarifa u programu shodno Uredbi o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu
2. Program je usklađen sa novom Odlukomo vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa
    tj. u rubrici 47. JCI više se ne naplaćuju dažbine 07, 12 i 13.
3. Dodate su odgovarajuće šifre u šifarnik JCI shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom