Izmena Carinske tarife v110816

Sviregistrovani korisnici mogu preuzeti najnoviju izmenu Carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa je usklađena sa “Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu”, kao i “Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava” (Službeni glasnik RS 58/2011)