Program je prilagodjen za EPD uz upotrebu elektronskog sertifikata

Program “WinŠped 2” je prilagođen najavljenim izmenama u načinu elektronskog podnošenja dokumenata carini, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata tj. elektronskog potpisa. Proteklih nedelja je vršeno testiranje slanja dokumenata na carinski test server, kao i testiranje ovog postupka i samog programa pod različitim verzijama Windows operativnih sistema.

Novi način EPD je implementiran u postojeći program, uz zadržan dosadašnji princip, s tim da se sada dokumenta šalju preko interneta, pa nije više neophodna modemska konekcija putem telefonske linije.

EPD je sada bukvalno svedeno na jedan klik mišem !

epd1

lg1