Program za NCTS

Aplikacija za NCTS je verifikovana i besplatno je dostupna svim postojećim korisnicima aplikacije “WinŠped 2”, tj. u sklopu njihove redovne pretplate na licencu.

Kako je NCTS postupak zamenio tranzitni postupak koji je bio u upotrebi do 25.01.2015. odlučili smo da korisnicima ovu aplikaciju nećemo dodatno naplaćivati, već smo je tretirali kao redovnu nadogradnju programa u skladu sa izmenama carinskih propisa. Takođe, kako je NCTS aplikacija deo NOVE aplikacije “WinŠped.log 2015”, koja će u narenim mesecima kompletno zameniti aplikaciju “WinŠped 2”, ovaj modul predstavlja integralni deo paketa za obradu carinskih isprava.

Svi korisnici aplikacije “WinŠped.log 2015” će uz paket za obradu JCI, besplatno dobiti i paket za NCTS!

Pored toga, novi korisnici koj su eventualno zainteresovani samo za NCTS, ovaj deo paketa mogu dobiti po povlašćenoj ceni.