Nova verzija aplikacije SafeSign

Nova verzija aplikacije SafeSign 3.0.112 za rad sa sertifikatima Pošte može da se preuzme sa Web strane:
 
Iako su i prethodne verzije mogle da rade na Windows 10, ovo je prva zvanična verzija koja radi na Windows 10. 

Tabela podrske za verzije SafeSign po OS