Izvoz brašna – dopuna šifarnika novim šiframa

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni i dopunama Uredbe o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe, koja je objavljena u „Služenom glasniku RS“, br. 23 od 01.04.2011. godine, a stupa na snagu 02.04.2011. godine.

Tekst kompletnog uputstva za primenu ove Uredbe možete preuzeti klikom na sledeći link:
https://www.winsped.com/downloads/Izvoz_brasna.pdf

Shodno ovome, dodate su nove šifre u šifarnik za popunjavanje rubrike 44. JCI u programu “WinŠped 2”.

Svi registrovani korisnici mogu da ažuriraju šifarnik preko opcije glavnog menija programa:
“Razmena podataka” -> “Elektronsko podnošenje dokumenata” -> “Preuzimanje novog šifarnika”