Izmena programa “WinŠped.log 2015”

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “NCTS”:
– Program je usklađen sa izmena neophodnim za primenu nakon uključenja Srbije u Zajednički tranzit EU od 1. februara 2016. godine
– U šifarnik odredišnih i tranzitnih carinskih ispostava dodate su šifre carinskih ispostava zemalja uključenih u Zajednički tranzit

 

*Slike ekrana sa popunjenom T1 deklaracijom možete preuzeti sa OVOG LINKA. U suštini se T1 deklaracija ne razlikuje od NT deklaracije. Kod T1 se dodatno upisuju i šifre tranzitnih CI. Upisuju se šifre predviđene ulazne carinske ispostave za ugovornu članicu Konvencije kroz koju će se vršiti tranzit pošiljke ili, ako pošiljka samo tranzitira preko područja koja nije teritorija ugovornih članica Konvencije, izlazne carinske ispostave preko koje prevozno sredstvo napušta teritoriju ugovornih članica Konvencije. Grupa podataka se koristi najmanje jednom ako su različite ugovorne članice Konvencije deklarisane za otpremu i odredište.