Izmena programa (24.11.2016.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– U carinsku tarifu je dodata lista obrade po PEM konvenciji. PEM listu obrade možete pozvati i kod obrade uslova za sticanje pref. porekla robe na poleđini obrasca EUR.1
– Dodata je mogućnost izbora fonta kod obrade podataka sa poleđine obrasca EUR.1
– Za rubrike sa poleđine obrasca EUR.1, omogućeno je snimanje predefinisanih šablona teksta, radi kasnije praktičnije i brže obrade
– Proširena je kontrola odobrenja za PUR/PIR sa proverom eventualnih dupliranih šifara artikala

– Implementirana je mogućnost uvoza podataka iz SAP tekstualnog fajla (zahteva dodatno prilagođavanje programa za svakog novog korisnika!)
– Izvršene su druge manje optimizacije programa

OSTALO:
– Omogućena je štampa kursne liste