Novi Carinski zakon i prateci propisi

Od 3. V 2010. stupio je na snagu novi Carinski zakon.

Tekst zakona, komentar i druga dokumenta možete preuzeti sa donjih linkova:

Carinski zakon 2010

Komentar Carinskog zakona

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku 2010

Carinska tarifa 2010

Program “WinŠped 2” je usklađen sa novonastalim izmenama koje su dostupne preko modula za automatsko ažuriranje.