Obaveštenje o aplikacijama “WinŠped.log 2015” i “WinŠped 2”

Kako je aplikacija “WinŠped.log 2015” verifikovana za elektronsko podnošenje dokumenata od strane Uprave carina, ova aplikacija je sada zamenila aplikaciju “WinŠped 2” u našoj ponudi.

Staru aplikaciju “WinŠped 2” više nećemo prodavati novim kupcima, a postojećim korisnicima će u narednom periodu biti obezbeđena tehnička podrška i ažuriranje carinske tarife u aplikaciji. Staroj aplikaciji više nećemo dodavati nove mogućnosti i opcije, a sve vaše buduće sugestije ćemo realizovati u novoj aplikaciji.

Aplikaciju “WinŠped 2” ćemo podržavati do momenta kada svi postojeći korisnici pređu na novu aplikaciju “WinŠped.log 2015”, a najkasnije do 31.5.2016. Nakon tog datuma, postojeći korisnici će i dalje zadržati pravo-licencu za korišćenje aplikacije “WinŠped 2”, ali aplikaciju više nećemo ažurirati.