NCTS

APLIKACIJA ZA NCTS

 

Svi postojeći korisnici aplikacije “WinŠped 2” dobijaju NCTS aplikaciju besplatno, tj. u sklopu redovne pretplate na licencu.

 

Kako je NCTS postupak zamenio postojeći tranzitni postupak, odlučili smo da korisnicima ovu aplikaciju nećemo dodatno naplaćivati, već smo je tretirali kao redovnu nadogradnju programa u skladu sa izmenama carinskih propisa. Takođe, kako je NCTS aplikacija deo NOVE aplikacije “WinŠped.log 2015”, koja će u narenim mesecima zameniti aplikaciju “WinŠped 2”, ovaj modul će predstavljati integralni deo paketa za obradu carinskih isprava.

 

Svi korisnici aplikacije “WinŠped.log 2015” će uz paket za obradu JCI, besplatno dobiti i paket za NCTS!

Pored toga, zainteresovani korisnici koj su eventualno zainteresovani samo za NCTS, ovaj deo paketa mogu dobiti po povlašćenoj ceni.