Icon
Carinski zakon

Carinski zakon koji je u upotrebi od 2019. godine.

Icon
Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

Uredba koja je u upotrebi od 2019. godine.

Icon
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o popunjavanju JCI, NCTS deklaracija...

Icon
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Icon
Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)
Icon
Zakon o slobodnim zonama
Icon
Zakon o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku