Icon
Izmena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje

SSP - prelazna pravila o poreklu.

Icon
Zakon o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu

PEM konvencija.

Icon
Zakon o potvrđivanju prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane

SSP

Icon
Zakon o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane

EAEU sporazum.

Icon
Zakon o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske
Icon
Zakon o potvrđivanju sporazuma o izmeni i pristupanju sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

CEFTA sporazum.

Icon
Zakon o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA

EFTA sporazum.