Icon
E-fakture: Uputstvo za primenu SEF u programu WinŠped.log 2015

Kratko uputstvo za podešavanje programa i sprovođenje postupka sa e-fakturama u programu "WinŠped.log 2015".

Icon
Kratko uputstvo za podešavanje NAP-a
Icon
Uputstvo za instalaciju, podešavanje i rad u programu "WinŠped.log 2015"
Icon
Uputstvo za ažuriranje programa "WinŠped.log 2015"
Icon
Podešavanje programa za prosleđivanje deklaracija na novi server carine (2020)
Icon
Uputstvo za konverziju fajlova iz XLS u CSV format

Uvoz određenih podataka u program "WinŠped.log 2015" je realizovan iz CSV formata. Ovim uputstvom je objašnjeno kako da se Excel XLS format konvertuje u CSV fajl, radi uvoza podataka u program.

Icon
Uputstvo za podešavanje kodne stranice CP1250 u Windows-u

Ovo uputsto objašnjava način podešavanja kodne stranice CP1250, neophodne za korišćenje "naših" latiničnih slova (š,đ,ž,č,ć) na starijim Windows operativnim sistemima.

Icon
Uputstvo za instalaciju, podešavanje i rad u programu "WinŠped 2"
Icon
Modul PUR - Uputstvo za uvoz podatakla iz Excel-CSV tabele

Uputstvo za uvoz podatakla iz Excel-CSV tabele u program "WinŠped.log 2015" - modul PUR

Icon
Primeri Excel/CSV tabela sa podacima za uvoz u modul PUR, programa "WinŠped.log 2015"