Icon
Carinska tarifa 2024.

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu

Icon
Carinska tarifa 2023

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2023. godinu

Icon
Carinska tarifa 2022

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2022. godinu

Icon
Carinska tarifa 2021

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu

Icon
Carinska tarifa 2020

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu

Icon
Carinska tarifa 2019

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu

Icon
Carinska tarifa 2018

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2018. godinu

Icon
Carinska tarifa 2020

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu.