"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Od 01.06.2011. počeo je da se primenjuje "Sporazum o slobodnoj trgovini sa državama EFTA u trgovinskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške".

S tim u vezi vas obaveštavamo da uputstvo o primeni ovog sporazuma možete preuzeti sa sajta Uprave carina (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/PrimenaNorve%C5%A1ka.pdf).

U toku je izmena carinske tarife programa "WinŠped 2" u smislu usklađivanja sa novim Ex. brojevima koji su vezani za primenu ovog sporazuma (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/Spisak%20Ex%20pozicija.pdf), a čim izmena bude spremna, biće vam prosleđeno obaveštenje.

Šifre za oslobađanje od plaćanja carine po ovom sporazumu su već upisane u šifarnik za popunjavanje JCI u programu "WinŠped 2" jednom od prethodnih izmena.

LogoB3