OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Izvršeno je usklađivanje programa u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i  Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane

OSTALO:
- U šifarnik JCI su dodate nove šifre shodno izmenama šifarnika JCI