OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Ukoliko u opciji "JCI KC" imate problema sa pristupom carinskom portalu u okviru samog programa, dodata su dva nova dugmeta, koja će direktno otvoriti carinske portale (stari i novi) u vašem standardnom internet browser-u (Google Chrome, Edge, Firefox...)

- Kopiranjem Zahteva za utvrđivanje bezbednosti proizvoda, kopiraće se i pripadajuća specifikacija