OPIS IZMENA:
CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa izmenama akciza (RASPIS UC) i ex pozicija