"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Kod šifre priložene isprave "F93" u rubriku 44 JCI, pored broja i godine isprave, kako je to predviđeno pravilnikom, carinski server prilikom EPD zahteva i unos iznosa i valute iz fakture. Kako bi se omogućilo EPD bez teške greške, popunjavanje rubrike 44 JCI je izmenjeno, tako da je pored podataka o broju i godini isprave, omogućen i upis podataka o iznosu i valuti.
Iznos upisujete u rubriku gde uobičajeno upisujete iznose i kod drugih isprava (npr. "V31"), a za upis valute su dodati novo polje i kolona u tabeli.
hlnhhjfichdoacaj.jpg

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa izmenom ex pozicija i Spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV

OSTALO:
- Šifarnik je izmenjen tako da pravilno označava polja kod upisa šifre "F93" u rubrici 44 JCI

LogoB3