IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
CARINSKA TARIFA:
- Carinska tarifa je usklađena sa izmenama akciza