IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

- Carinska tarifa programa je usklađena sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2018. godinu